Niittylänpolku 5

00620 Helsinki

010 524 8000

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

Yleistä asbestista

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992.  Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 1994 alusta.

Lain mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistaa asbestitutkimuksella sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Asbestilaadut

Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali. Asbesti jakautuu kahteen pääryhmään serpentiini ja amfobolinen . Asbestikuiduille on ominaista, että ne ovat hyviä lämmöneristeitä, eivät johda sähköä, kestävät kemikaaleja, kestävät kuumuutta ja niillä on korkea vetolujuus.

Asbestimineraalit ovat:

-Krysotiili (valkoinen asbesti)

-Aktinoliittiantofylliittiamosiitti (ruskea asbesti)

-Krokidoliitti (sininen asbesti)

-Tremoliitti

Asbesti on terveydelle haitallista!

Amosiitti

Krokidoliitti

Aktinoliitti

Antofylliitti

Krysotiili

Tremoliitti

Asbestin purkutyö

Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia. Poikkeuksena huoltotyöt, joissa ei käsitellä murenevia tai pölyäviä asbestimateriaaleja, asbestikartoitustyö sekä asbestin kapselointi ja päällystäminen.

Asbestipurkutyössä käytettävät työmenetelmät

Osastointimenetelmä: Purkutyö tehdään altistumisalueella, joka on ilmastollisesti erotettu muusta työympäristöstä. Ensisijainen menetelmä sisätiloissa. Osastointimenetelmää käytetään, kun sisätiloissa purettava materiaali ei ole irrotettavissa täysin ehjänä. Osastoinnissa käytettävän alipaineistuslaitteen on oltava teholtaan sellainen, että se vaihtaa osaston ilman vähintään 10 kertaa tunnissa. Krokidoliitin (sinisen asbestin) purkutyössä alipaineistuslaitteiston tehon on oltava sellainen, että se vaihtaa osaston ilman vähintään 20 kertaa tunnissa.

Purkupussimenetelmä: Pienikokoinen asbestia sisältävä rakenne tai tekninen järjestelmä eristetään muusta ilmatilasta erikoisvalmisteisella purkupussilla, jonka sisälle rakenne tai tekninen järjestelmä puretaan ja purkujäte siirretään pois purkukohteesta.

Kokonaisena irrottaminen: Asbestia sisältävä rakenne- tai laiteosa irrotetaan rakenteesta kokonaisena ja irrotettu osa kuljetetaan pois peitettynä pölyn leviämisen estävällä materiaalilla.

Upotusmenetelmä: Asbestia sisältävä irrotettu rakenne- tai laiteosa upotetaan pölyämisen estämiseksi altaaseen, jossa asbesti poistetaan.

Märkäpurku: Asbestia sisältävä rakenne kastellaan pölyämisen estämiseksi ennen purkua tai asbestia sisältävä julkisivupinnoite poistetaan märkähiekkapuhalluksena.