Niittylänpolku 5

00620 Helsinki

010 524 8000

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

HAITTA-AINEANALYYSIT

Labesto Oy:n kautta saatte haitta-aineanalyysit rakennusmateriaaleille.

Kun kiinteistöön tehdään asbestikartoitus, eteen voi tulla myös muita haitta-aineita. Kartoituksen yhteydessä AHA-asiantuntija osaa myös paikantaa muut haitta-aineet. Kiinteistöissä esiintyviä muita haitta-aineita asbestin lisäksi on mm:

PAH (Polysykliset aromaattiset hiilivedyt) 

Jos näytteessä PAH-yhdisteiden määrä on yli 200 mg/kg toimitetaan tällainen jäte ongelmajätelaitokselle . Kreosootti, joka sisältää PAH-yhdisteitä on tummaa ja sille ominaista on voimakas haju, joka muistuttaa ratapölkyn hajua.

PCB (Polyklooratut bifenyylit)

PCB-yhditeitä on käytetty mm. saumamassoissa, liimoissa, maaleissa ja pinnoitteissa. PCB pitoisia saumamassoja on käytetty aina 1980-luvulle asti. Jätteen käsittelyssä on huomioitava, ettei materiaali pääse maaperään. Jäte on toimitettava ongelmajätelaitokselle.

Lyijy, (Pb)

Lyijyä on käytetty yleisesti kaksikomponenttisissa saumamassoissa. Lyijypitoisuus tulee selvittää ennen 1989 rakennetuista kiinteistöistä. 1980- luvulla rakennetuista kiinteistöistöistö selvitetään yleensä ainostaan sauman lyijyopitoisuus.

Kysy tarjousta haitta-aineanalyyseistä!