Niittylänpolku 5

00620 Helsinki

010 524 8000

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

KOSTEUSKARTOITUKSET

Kaikki rakennukset vaativat seurantaa, huoltoa ja korjauksia pysyäkseen kunnossa. Kosteusvauriot ja niistä aiheutuvat terveyshaitat ovat kuitenkin valittavan yleisiä. Kosteusvario tarkoittaa rakenteen tai materiaalin liian korkeaa kosteuspitoisuutta. Kosteus ja lämpö aiheuttaa homevaurioita, jolloin materiaaliin syntyy poikkeavasti kohonnut mikrobipitoisuus.

Kosteusvauriolle  ja mikrobikasvustolle ominaista on mm.

- Epämiellyttävä haju 

- Maalin kupruilu tai värjäytymät pinnoilla

Jos epäilet, että kodissasi taikka työpaikallasi voisi olla kosteusvaurio, silloin kannattaa tilata kosteusmittaus. Alkumittaus tehdään pintakosteusmittarilla, jolla voidaan havaita kosteuspoikkeamia materiaaleista. Jos mittauksessa havaitaan alueita, joissa on kohonneita kosteusarvoja tutkimusta jatketaan rakenteen sisältä tehtävillä mittauksilla ja mahdollisilla rakenneavauksilla.

Syitä kosteusvauroiden syntymiselle:

- Rakennuksen vaippa vuotaa (ulkoinen konvektio).

- Kosteus ei pääse eristeestä pois (sisäinen konvektio).

- Kosteus siirtyy rakenteen läpi (diffuusio).

- Kosteus siirtyy rakenteesta toisteen.

Kysy lisää kosteuskartoituksista! 010 524 8002.