Niittylänpolku 5

00620 Helsinki

010 524 8000

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

SISÄILMA-ASIANTUNTIJA

Sisäilmatutkimukset aloitetaan kartoituskäynnillä, jossa selvitetään nykyinen tilanne ja tutkitaan yleisimmät sisäilmaongelmiin liittyvät asiat.

 

Jos kartoituksessa ilmenee, että tarvitaan jatkotutkimuksia tällöin on hyvä ottaa mukaan sertifioitu sisäilma-asiantuntija.

Sisäilmatutkimuksen tavoite on selvittää sisäilman laatua sekä mahdollisten sisäilmaongelmien lähteitä.

 

Sisäilmatutkimus kannattaa teettää, jos työ- tai asuinhuoneisto koetaan epäviihtyisäksi johtuen mahdollisista sisäilmaongelmista, mutta rakenteiden vaurioita ei ole löydetty rakenneteknisten kuntotutkimusten avulla. Sisäilmaongelmaan voivat viitata epämiellyttävä tai tunkkainen haju, erilaiset ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet, säryt sekä infektiot, varsinkin jos oireilu lievenee tai katoaa esim. tilasta viikonlopuksi poistuessa.

 

Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa sisäilmassa esiintyvät epäpuhtaudet. Nämä voivat olla hiukkasmaisia (esim. asbesti, teolliset mineraalikuidut, pölyt, homeitiöt, tupakansavu) tai kaasumaisia (esim. formaldehydi, styreeni, ammoniakki). Sisäilman epäpuhtaudet voivat olla peräisin rakennusmateriaaleista, ihmisen toiminnasta, huonekaluista, ulkoilmasta sekä kosteus- ja mikrobivaurioista.

 

Myös huonot sisäilmasto-olosuhteet, kuten liian alhainen tai korkea ilman lämpötila, kosteus tai veto, voivat olla sisäilmaongelman aiheuttajaksi. Sisäilmaston olosuhteet ja sisäilmassa mahdollisesti esiintyvät epäpuhtaudet voidaan selvittää fysikaalisilla, kemiallisilla sekä mikrobiologisilla tutkimuksilla.

 

Fysikaaliset tutkimukset

 

Ilman kosteuden, lämpötilan sekä ilmanvaihdon toimivuuden mittaukset

 

Kemialliset tutkimukset

 

Sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien, mm. VOC-pitoisuuden ja rakennusmateriaaleista lähtöisin olevien VOC-päästöjen mittaukset

rakennusmateriaaleissa käytettyjen haitta-aineiden (PAH-, PCB-yhdisteet, asbesti) esiintymisen selvittäminen asbestipitoisuuden määrittäminen ilma-, materiaali- ja pintapölynäytteistä, pölynkoostumusanalyysit sekä teollisten mineraalikuitujen pitoisuuden mittaukset

 

Mikrobiologiset tutkimukset

 

mikrobipitoisuuksien ja -lajien määrittäminen ilma-, materiaali- ja pintanäytteistä

Kysy lisää sisäilma-asiantuntijapalveluistamme.

 

Soita 010 524 8001.

Lisätietoa sisäilmaongelmista löytyy mm. hometalkoot.fi